Logo
expert-evaluare
2020 - Rapoarte de impozitare
EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA
Procedura privind expertiza tehnică judiciară
Scopul Evaluarii
Impozitul pe cladiri
Impozite si taxe 2016
Ghid persoană fizică - impozitul pe clădiri
Ghid persoană juridică –impozitul pe clădiri
CONSTRUCTII SPECIALE
Evaluare
Procesul de evaluare
Procedura de lucru
Acte necesare pentru evaluare
Raport de evaluare
Etape de realizare
VALOAREA DE PIATA
IVSC
Concepte fundamentale in evaluare
ANEVAR
Cod Deontologic
Infiintare ANEVAR
Contact
Standarde Internationale de Evaluare

S-AU ABROGAT DIN 01.01.2012

http://www.uniuneaevaluatorilorautorizati.ro/

 

Standardele Internationale de Evaluare, editia a opta - 2007:


Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC) recunoaşte complexitatea procedurilor profesionale de evaluare, diversitatea de tipuri de proprietăţi, dificultăţile generate de modul de interpretare a evaluării de către alte discipline, problemele care apar în utilizarea şi traducerea terminologiei de specialitate, precum şi nevoia primordială a publicului pentru evaluări
profesioniste, bine fundamentate şi elaborate în conformitate cu standarde general acceptate. În consecinţă, conţinutul şi formatul Standardelor a fost elaborat având în vedere aceste considerente, înţelegerea structurii Standardelor fiind astfel importantă pentru aplicarea lor. Modul de organizare a Standardelor este prezentat în cele ce urmează:
1. Introducere – Introducerea oferă o privire de ansamblu cu privire la originile Standardelor Internaţionale de Evaluare, la activitatea Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare şi la contextul general al Standardelor. De asemenea, este explicată organizarea standardelor şi aria de aplicabilitate a acestora.
2. Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate – O analiză completă a corpului de cunoştinţe referitoare la metodele şi practicile de evaluare depăşeşte aria de aplicabilitate a acestor Standarde. Pentru a sprijini înţelegerea acestor standarde de către alte discipline şi pentru a diminua dificultăţile generate de barierele lingvistice, această secţiune încearcă să furnizeze comentarii cu privire la cadrul juridic, economic şi conceptual pe care se bazează disciplina evaluării şi Standardele sale. Detalierea acestor concepte şi principii este esenţială pentru înţelegerea evaluării şi aplicarea acestor Standarde.
3. Codul Deontologic – Un Cod Deontologic conţine cerinţele de etică şi competenţă solicitate evaluatorilor în practica lor profesională. Conduita etică serveşte interesului general, stă la baza încrederii instituţiilor financiare în serviciile de evaluare şi lucrează în beneficiul profesiei de evaluator. Conduita etică garantează că rezultatele evaluărilor sunt credibile, consecvente şi imparţiale.

4. Tipuri de proprietate – Proprietatea imobiliară este distinctă de celelalte categorii de proprietate, cum ar fi: bunurile mobile (corporale şi necorporale), întreprinderile şi activele financiare. În Standarde sunt prezentate, în mod detaliat, aceste patru tipuri de proprietate, precum şi diferenţele dintre ele.

5. Introducerea la Standarde – Secţiunea introductivă tratează diferenţele dintre valoarea de piaţă şi tipurile de valoare diferite de valoarea de piaţă, precum şi importanţa comunicării clare şi concise a rezultatelor evaluării.
După finalizarea evaluării, evaluatorul va trebui să explice clar rezultatele şi modul în care acestea au fost obţinute.
6. Standardele – În organizarea Standardelor Internaţionale de Evaluare, de Aplicaţii în Evaluare şi de Practică în Evaluare, cele trei standarde sunt considerate ca fiind de bază şi permanente. Astfel, Standardele IVSC 1 şi 2 tratează valoarea de piaţă ca tip de valoare şi respectivi tipurile de valoare diferite de valoarea de piaţă. Standardul 3 se referă la cerinţele de prezentare a
raportului de evaluare. De asemenea, cele trei standarde servesc ca bază pentru cele trei Standarde Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare (IVA), care prezintă modalităţile de realizare a evaluărilor în scopuri de raportare financiară şi de garantare a împrumuturilor.
7. Standarde Internaţionale de Aplicaţie în Evaluare – Evaluările sunt realizate pentru diverse scopuri. În cadrul acestor standarde sunt descrise modalităţile de realizare a evaluărilor de active aparţinând sectorului public sau privat, în scopul utilizării acestora în cadrul raportărilor financiare sau pentru adoptarea deciziilor de acordare a împrumuturilor garantate.
8. Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare – Probleme referitoare la aplicarea Standardelor apar frecvent din practica de evaluare sau din partea celor care apelează la serviciile de evaluare. Standardele de practică în Evaluare furnizează instrucţiuni referitoare la probleme specifice de evaluare şi la modalităţile de aplicare a standardelor în diverse situaţii şi domenii de
activitate specifice. Aceste Standarde de Practică în Evaluare completează şi dezvoltă Standardele de Evaluare şi cele de Aplicaţii în Evaluare având aceeaşi importanţă ca şi acestea. Respectarea Standardelor Internaţionale de Evaluare precum, a celor de Aplicaţii şi celor de Practică în Evaluare este obligatorie pentru toţi evaluatorii care elaborează rapoarte de evaluare în
conformitate cu IVS-urile.
9. Glosar – Acest glosar face trimitere la toţi termenii definiţi în Standardele de Evaluare, în Standardele de Aplicaţie şi în Standardele de Practică în Evaluare.
Cele trei elemente principale, componente ale Standardelor Internaţionale de Evaluare, adică Standardele Internaţionale de Evaluare, Standardele Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare şi Standardele Internaţionale de Practică în Evaluare au aceeaşi importanţă, iar evaluările realizate în baza IVS-urilor trebuie să fie în conformitate cu principiile şi procedurile prezentate în toate.
Structura Standardelor

Fiecare din cele trei Standarde de Evaluare este elaborat pentru a aborda o arie cât mai largă din practica de evaluare. Corespunzător, fiecare Standard conţine următoarele nouă secţiuni.
12 Prezentarea standardelor
Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta
1. Introducere
2. Arie de aplicabilitate
3. Definiţii
4. Relaţia cu Standardele de Contabilitate
5. Conţinutul Standardului
6. Comentarii
7. Cerinţe de prezentare a informaţiilor
8. Cerinţe referitoare la devierile de la Standard
9. Data intrării în vigoare.
Standardele Internaţionale de Aplicaţii în Evaluare (IVA) au următoarea
structură:
1. Introducere
2. Arie de aplicabilitate Definiţii
3. Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4. Conţinutul Aplicaţiei
5. Comentarii
6. Cerinţe de prezentare a informaţiilor
7. Cerinţe referitoare la devierile de la Standard
8. Data intrării în vigoare
Fiecare din Standardele Internaţionale de Practică în Evaluare (GN) se ocupă de
probleme referitoare la aplicarea Standardelor, ce apar frecvent din practica de
evaluare sau din partea celor care apelează la serviciile de evaluare.
Corespunzător, fiecare Standard Internaţional de Practică în Evaluare conţine
următoarele şase secţiuni:
1. Introducere
2. Arie de aplicabilitate
3. Definiţii
4. Relaţia cu Standardele de Contabilitate
5. Instrucţiuni de aplicare
6. Data intrării în vigoare
Aceste Standarde de Practică în Evaluare (GN-uri) pot fi împărţite în trei grupe.
Patru GN-uri se ocupă de aspectele specifice evaluării diferitelor categorii de proprietate, cum ar fi: proprietatea imobiliară; drepturile de închiriere;mijloace fixe mobile şi bunuri mobile. Trei GN-uri se referă la evaluarea de proprietăţi
sau active pe baza fluxurilor de numerar, incluzând activele necorporale, întreprinderile şi proprietăţile generatoare de afaceri.
Prezentarea

Standardele Internationale de Evaluare (IVS) cuprind:
IVS1: Valoarea de piata ca baza de evaluare
IVS2: Baze de evaluare diferite de valoarea de piata
IVS3: Raportarea evaluarii
Standarde Internationale de Aplicatie in Evaluare (IVA):
IVA1: Evaluarea pentru raportarea financiara
IVA2: Evaluarea pentru garantarea imprumutului
Standarde Internationale de Practica in Evaluare (GN):
GN1: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea proprietatii imobiliare
GN2: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea pentru inchiriere
GN3: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor
GN4: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea activelor necorporale
GN5: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea bunurilor mobile
GN6: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea intreprinderii
GN7: Standard International de Practica in Evaluare - Consideratii privind substantele periculoase si toxice in cadrul evaluarii
GN8: Standard International de Practica in Evaluare - Costul de inlocuire net
GN9: Standard International de Practica in Evaluare - Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluarea de piata sau in afara pietei
GN10: Standard International de Practica in Evaluare - Evaluarea proprietatilor agricole
GN11: Standard International de Practica in Evaluare - Verificarea evaluarii


Contact:
Telefon: Telefon:0740.764.119
E-mail: vittasebastian@yahoo.com
vittasebastian@gmail.com



Investitorii imobiliari din Europa se orientează către orașele mari și active minim perturbate de criza sanitară
Potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021 realizat de PwC și Urban Land Institute, investitorii imobiliari europeni se orientează din ce în ce mai mult înspre orașele mari dar și înspre active afectate minim de criza sanitară și economic prin care trece întreaga lume de mai bine de un an, sectoare care pot asigura venituri stabile precum cel logistic, sau rezidențial.
Vanzarea si cumpararea terenurilor, modificate !
Vanzarea si cumpararea terenurilor, modificate din octombrie. Procedura noua, impozite suplimentare si sanctiuni ; pentru orice bucata de pamanat din extravilan (teren agricol) care se vinde trebuie ca aceasta intentie sa fie anuntata. Asta presupune realizarea unei cereri catre primaria de pe raza unitatii administrativ-teritoriale pe care se afla pamantul, iar administratia locala va afisa oferta de vanzare pentru a aduce acest lucru la cunostinta preemptorilor, adica celor care au, conform le
Evaluarea imobiliara-un atu in vanzarea unei locuinte
O estimare corectă a valorii locuinței, bazată pe raportul unui expert, îi oferă proprietarului posibilitatea să ceară un preț fundamentat. De asemenea, poate negocia mai aproape de realitate prețul unei chirii sau valoarea unei garanții imobiliare.
GHEORGHE MARINESCU:
\"Noul Cod Fiscal ar putea intra în vigoare în 2016\"
După patru ani de scădere,
chiriile pe piaţa de birouri din România ar putea să crească
Cel mai mare broker de credite:
Preţurile imobiliare au intrat în zona investiţională
Mega proiectul imobiliar de pe Tractorul Braşov prinde contur
Immochan, divizia imobiliară a grupului Auchan, a anunţat că se apropie de finalizarea primei etape de construcţie a proiectului Coresi din Braşov
Tranzacţiile cu spaţii de birouri sub 3.000 mp au dominat primul semestru din 2013
Numărul tranzacţiilor realizate pe piaţa de birouri din Capitală a crescut cu 22%, în primul semestru din acest an faţă de semestrul I din 2012
BILANŢ ÎN PIAŢA BIROURILOR
Tranzacţiile au scăzut cu 10% anul trecut
Paradox. Românii trăiesc în cele mai proaste locuinţe din Europa de Est dar plătesc cel mai mult pentru metrul pătrat
Peste 95% dintre români sunt proprietari dar mai bine de jumătate trăiesc în locuinţe supraaglomerate şi de proastă calitate , relevă o analiză a Băncii Naţionale a Austriei
Din 2012, firmele vor plati impozite mai mari
pentru-cladirile-pe-care-nu-le-au-reevaluat
Reevaluarea cladirilor poate aduce companiilor un impozit mai micl
Persoanelor juridice li se aplica o cota de impozitare stabilita prin hotararea Consiliului Local, ce poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,5% din valoarea de inventar pentru cladirile aflate in patrimoniu, pentru care persoanele juridice au efectuat cel putin o reevaluare in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta.
Copyright © 2008 expertevaluare.ro. Toate drepturile sunt rezervate. web design & web development: impact solution