Logo
expert-evaluare
2020 - Rapoarte de impozitare
EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA
Procedura privind expertiza tehnică judiciară
Scopul Evaluarii
Impozitul pe cladiri
Impozite si taxe 2016
Ghid persoană fizică - impozitul pe clădiri
Ghid persoană juridică –impozitul pe clădiri
CONSTRUCTII SPECIALE
Evaluare
Procesul de evaluare
Procedura de lucru
Acte necesare pentru evaluare
Raport de evaluare
Etape de realizare
Standarde Internationale de Evaluare
VALOAREA DE PIATA
IVSC
Concepte fundamentale in evaluare
Cod Deontologic
Infiintare ANEVAR
Contact
ANEVAR

 

Prezentare

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR - a luat fiinţă în anul 1992, ca o asociaţie profesională, non-profit, neguvernamentală, independentă, care acţionează în interes public (fapt susţinut de recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică prin HG 1447/09.09.2004) şi care promovează metodele şi tehnicile de evaluare prin mijloace specifice.  

În prezent, Asociaţia are peste 5.500 membri titulari şi 248 persoane juridice asociate. Activitatea acesteia se desfăşoară în 40 de centre teritoriale în judeţe şi 11 centre în Municipiul Bucureşti.

ANEVAR se structurează matriceal în patru secţiuni:

Printre principalele activităţi derulate de asociaţie se remarcă:

 • organizarea de cursuri de formare în domeniul evaluării de proprietăţi imobiliare, afaceri, maşini şi echipamente şi instrumente financiare.

ANEVAR a iniţiat şi dezvoltat cursuri de evaluare în universităţi, manifestând deschidere către pregătirea derulată, în sensul recunoaşterii cursurilor organizate de acestea în domeniul evaluării. Astfel asociaţia are un număr de opt acorduri de cooperare cu facultăţi din cadrul: ASE Bucureşti, Universităţii de Vest Timişoara, Universităţii Babeş Bolyai Cluj, Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Universităţii Ovidius Constanţa etc. prin care studenţii ce absolvă cursurile facultăţilor primesc o recunoaştere a pregătirii din partea ANEVAR şi pot deveni ulterior membri ai asociaţiei. ANEVAR a organizat cursuri de evaluare la cererea unor instituţii bancare precum Banca Comercială Română, BRD - Societe Generale, Raiffeisen Bank, Banc Post, C.E.C. ş.a. Activitatea de pregătire a personalului are la bază practica europeană şi nord americană. Suporturile de curs au fost prelucrate, traduse şi adaptate după cele elaborate de Appraisal Institute şi de ASA (American Society of Appraisers). Alături de rolul de formare în domeniul evaluării, programele de pregătire organizate de asociaţie au avut, în unele situaţii, şi un rol de reconversie profesională. Este cazul persoanelor care în urma restructurărilor din economia românească au fost nevoite să se pensioneze anticipat, cursurile de formare oferind astfel o reorientare în activitate.

 • traducerea şi publicarea unor cărţi de specialitate: Evaluarea Proprietăţii Imobiliare (editată în 2003 de Appraisal Institute, cu sediul în Chicago); Evaluarea Maşinilor şi Echipamentelor (editată de American Society of Appraisers)
 • organizarea, în colaborare cu ASA (American Society of Appraisers) a unui curs de evaluare a maşinilor şi echipamentelor (structurat pe 6 module şi derulat în două etape, în septembrie 2003 şi octombrie 2004)
 • organizarea de conferinţe şi simpozioane pentru dezbaterea şi soluţionarea problemelor majore ale practicării profesiei de evaluator în România.
 • formarea unui corp de lectori profesionişti prin cursuri de formare organizate de:
 • Coopers&Lybrand - Franţa în perioada 1-25 martie 1993 cu tema „Evaluarea întreprinderii" unde au participat 11 membri ANEVAR;
 • International Real Property Foundation/USAID - SUA în februarie 1997 cu tema „Pregătirea materialelor de curs" la care au participat 24 lectori ANEVAR;
 • International Real Property Foundation/USAID - SUA în aprilie 1997 cu tema „Prezentarea cursurilor" la care au participat 24 lectori ANEVAR;· CERC la Buşteni februarie 2000;
 • SIRTEC/SECOR Inc. Canada şi Fondul Român de Garantare (FRG) în colaborare cu Institutul Bancar Român (IBR) şi ANEVAR, în cadrul proiectului „Mortgage Loan Guarantee System", finanţat de Agenţia Canadiană Internaţională de Dezvoltare, în perioada 20-24.01.2003, curs cu tema „Evaluarea şi documentarea pentru credite ipotecare" şi unde ANEVAR a participat cu un număr de 8 lectori.
 • CODECS la Tuşnad în perioada 01- 09 septembrie 2002 şi la Predeal în perioada 02-05 decembrie 2003;
 • ANEVAR în colaborare cu ASA - American Society of Appraisers - în perioada 02-16 noiembrie 2003 şi , curs de Evaluarea Bunurilor Mobile, unde alături de lectori au participat şi alţi membri ANEVAR;
 • participarea la elaborarea unor acte normative:

ANEVAR a contribuit la elaborarea unor acte normative printre care:

 • Ordinul 288/1998 al Ministerului Privatizării privind unificarea şi reglementarea activităţii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societăţile comerciale supuse procesului de privatizare;
 • Normele metodologice nr. 3 din 17 aprilie 2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare emise de BNR şi de CNVM;
 • Regulamentul nr. 5 din 2003 a CNVM privind oferta publică de valori mobiliare şi alte instrumente financiare.

ANEVAR este asociat unic la institutul de cercetări în evaluare - IROVAL care are preocupări în domeniul evaluărilor, deţine o editură şi o vastă bibliotecă de specialitate.

Membrii ANEVAR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu standardele de evaluare, încă din 1995 iar din anul 2003 acestea au fost înlocuite cu Standardele Internaţionale de Evaluare (elaborate de IVSC - International Valuation Standard Committee, organism al ONU).

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Standardele Internaţionale de Evaluare elaborate de IVSC au fost adoptate ca standarde obligatorii pentru membrii ANEVAR.

Ca o consecinţă a sistemului de perfecţionare profesională a membrilor săi, precum şi datorită promovării standardelor naţionale, europene şi internaţionale şi a Codului deontologic, activitatea ANEVAR este recunoscută de multe organizaţii româneşti (asociaţii guvernamentale, neguvernamentale de profil) care solicită ca rapoartele de evaluare să fie în concordanţă cu standardele ANEVAR şi recomandările sale.

ANEVAR este membru al Consiliului Director al Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA) şi al Asociaţiei Mondiale a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO).

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC) este o asociaţie non profit, formată din organizaţii profesionale în domeniul evaluării, la nivel mondial, care sunt unite printr-un singur act constitutiv. IVSC este o organizaţie non-guvernamentală, membră a Naţiunilor Unite ale cărei principale obiective sunt de a elabora si publica, în interesul public, standarde pentru evaluarea proprietăţii, de a promova adoptarea lor la nivel global, de a armoniza standardele de evaluare existente in diverse ţări ale lumii etc. IVSC publică Standarde de Practică în Evaluare, referitoare la tratarea anumitor probleme specifice evaluării, precum şi Standarde de Aplicaţii în situaţii specifice, care apar în acordarea de consultanţă în diferite domenii de afaceri. IVSC a urmărit, în mod deosebit, ca Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS) să fie recunoscute în standardele de contabilitate precum şi în alte standarde de raportare, astfel încât evaluatorii să cunoască ce li se solicită din partea standardelor altor discipline.

TEGoVA (Grupul European al Asociaţiilor de Evaluatori) este un organism paneuropean non profit, compus din 43 de asociaţii din 27 de ţări, reprezentând aproape 100.000 de evaluatori din Europa. Principalele sale preocupări constau în elaborarea de standarde şi asigurarea calităţii şi a eticii în cadrul pieţei serviciilor de evaluare a proprietăţilor imobiliare.

WAVO (Asociaţia Mondială a Organizaţiilor de Evaluatori) are ca misiune dezvoltarea şi îmbunătăţirea pe plan mondial a serviciilor de evaluare a proprietăţilor şi a profesiei de consultant, precum şi promovarea celor mai bune practici în domeniul evaluării.

ANEVAR a realizat recunoaşterea sa internaţională în domeniul evaluării, stabilind relaţii de cooperare cu asociaţii profesionale din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie şi multe alte asociaţii europene de profil. În anii anteriori, un reprezentant al ANEVAR a acordat consultanţă pentru elaborarea legislaţiei referitoare la evaluare din Republica Georgia. Au existat şi alte solicitări referitoare la schimburi de experienţă, din partea unor asociaţii de profil din Europa de est, interesate de practica românească din domeniul evaluării.

 

 

 


Contact:
Telefon: Telefon:0740.764.119
E-mail: vittasebastian@yahoo.com
vittasebastian@gmail.comInvestitorii imobiliari din Europa se orientează către orașele mari și active minim perturbate de criza sanitară
Potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021 realizat de PwC și Urban Land Institute, investitorii imobiliari europeni se orientează din ce în ce mai mult înspre orașele mari dar și înspre active afectate minim de criza sanitară și economic prin care trece întreaga lume de mai bine de un an, sectoare care pot asigura venituri stabile precum cel logistic, sau rezidențial.
Vanzarea si cumpararea terenurilor, modificate !
Vanzarea si cumpararea terenurilor, modificate din octombrie. Procedura noua, impozite suplimentare si sanctiuni ; pentru orice bucata de pamanat din extravilan (teren agricol) care se vinde trebuie ca aceasta intentie sa fie anuntata. Asta presupune realizarea unei cereri catre primaria de pe raza unitatii administrativ-teritoriale pe care se afla pamantul, iar administratia locala va afisa oferta de vanzare pentru a aduce acest lucru la cunostinta preemptorilor, adica celor care au, conform le
Evaluarea imobiliara-un atu in vanzarea unei locuinte
O estimare corectă a valorii locuinței, bazată pe raportul unui expert, îi oferă proprietarului posibilitatea să ceară un preț fundamentat. De asemenea, poate negocia mai aproape de realitate prețul unei chirii sau valoarea unei garanții imobiliare.
GHEORGHE MARINESCU:
\"Noul Cod Fiscal ar putea intra în vigoare în 2016\"
După patru ani de scădere,
chiriile pe piaţa de birouri din România ar putea să crească
Cel mai mare broker de credite:
Preţurile imobiliare au intrat în zona investiţională
Mega proiectul imobiliar de pe Tractorul Braşov prinde contur
Immochan, divizia imobiliară a grupului Auchan, a anunţat că se apropie de finalizarea primei etape de construcţie a proiectului Coresi din Braşov
Tranzacţiile cu spaţii de birouri sub 3.000 mp au dominat primul semestru din 2013
Numărul tranzacţiilor realizate pe piaţa de birouri din Capitală a crescut cu 22%, în primul semestru din acest an faţă de semestrul I din 2012
BILANŢ ÎN PIAŢA BIROURILOR
Tranzacţiile au scăzut cu 10% anul trecut
Paradox. Românii trăiesc în cele mai proaste locuinţe din Europa de Est dar plătesc cel mai mult pentru metrul pătrat
Peste 95% dintre români sunt proprietari dar mai bine de jumătate trăiesc în locuinţe supraaglomerate şi de proastă calitate , relevă o analiză a Băncii Naţionale a Austriei
Din 2012, firmele vor plati impozite mai mari
pentru-cladirile-pe-care-nu-le-au-reevaluat
Reevaluarea cladirilor poate aduce companiilor un impozit mai micl
Persoanelor juridice li se aplica o cota de impozitare stabilita prin hotararea Consiliului Local, ce poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,5% din valoarea de inventar pentru cladirile aflate in patrimoniu, pentru care persoanele juridice au efectuat cel putin o reevaluare in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta.
Copyright © 2008 expertevaluare.ro. Toate drepturile sunt rezervate. web design & web development: impact solution