Logo
expert-evaluare
2020 - Rapoarte de impozitare
Procedura privind expertiza tehnică judiciară
Scopul Evaluarii
Impozitul pe cladiri
Impozite si taxe 2016
Ghid persoană fizică - impozitul pe clădiri
Ghid persoană juridică –impozitul pe clădiri
CONSTRUCTII SPECIALE
Evaluare
Procesul de evaluare
Procedura de lucru
Acte necesare pentru evaluare
Raport de evaluare
Etape de realizare
Standarde Internationale de Evaluare
VALOAREA DE PIATA
IVSC
Concepte fundamentale in evaluare
ANEVAR
Cod Deontologic
Infiintare ANEVAR
Contact
EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA

 

 • Expertiza judiciară se efectuează în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei, independenţei expertului, obiectivităţii şi  plenitudinii cercetărilor, confidenţialităţii, imparţialităţii şi echităţii.
 • Expertul (tehnic) judiciar, în activitatea sa, este obligat să acţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţii de expertiză judiciară şi să aplice corect dispoziţiile actelor legislative şi normative  la formularea concluziilor sale.
 • Expertul judiciar nu se poate afla în dependenţă directă sau indirectă faţă de ordonatorul expertizei judiciare, de părţile din procesul judiciar, precum  şi de alte persoane interesate în rezultatul expertizei judiciare.
 • Activitatea de expertiză judiciară se înfăptuieşte fără nici o imixtiune.
 • Exercitarea de presiune asupra expertului judiciar la desfăşurarea activităţii de expertiză judiciară cu scopul de a influenţa emiterea raportului de expertiză judiciară este inadmisibilă şi atrage răspundere juridică conform legii.
 • Expertul judiciar îşi desfăşoară activitatea în mod corect şi efectuează cercetări în privinţa obiectelor expertizei în baza unor aprecieri obiective, complete şi sub toate aspectele, aplicând realizările moderne ale ştiinţei şi tehnicii, alegând în măsura necesară totalitatea metodelor adecvate de cercetare pentru soluţionarea  problemelor  înaintate.
 • Informaţiile, faptele şi documentele, de care expertul a luat cunoştinţă şi pe care le deţine, ca urmare a exercitării atribuţiilor în vederea efectuării expertizei judiciare, nu pot fi divulgate şi nu pot  fi utilizate în interes propriu ori în interesul unui terţ.
 • Divulgarea informaţiilor, faptelor şi documentelor specificate la aliniatului precedent se face doar cu autorizarea corespunzătoare a ordonatorului expertizei, cu excepţia situaţiilor în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională, care impune dezvăluirea acesteia.
 • Expertul judiciar este obligat, la efectuarea expertizei, să acţioneze imparţial, corect şi nediscriminatoriu şi să nu admită afectarea obiectivităţii sale de conflicte de interese,  influenţe de natură politică, rasială, etnică, socială  sau de orice alţi factori care pot influenţa rezultatele expertizelor judiciare efectuate.
 • Expertiza judiciară constituie o acţiune procesuală efectuată în cadrul procesului civil, penal sau contravenţional (în general - proces judiciar), în scopul aflării adevărului, prin efectuarea unor cercetări metodice, cu aplicarea cunoştinţelor speciale şi procedeelor tehnico-ştiinţifice pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanţe, obiecte materiale, corpul şi psihicul uman, fenomene şi procese, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar.
 • Expertiza judiciară se efectuează în temeiul actului de dispunere a expertizei judiciare emis în conformitate cu prevederile legislaţiei de procedură.
 • Nominalizarea expertului judiciar se face de autoritatea care conduce procesul judiciar, asigurându-se condițiile de independență și obiectivitate ale expertului.
 • Expertul judiciar poate fi expert numit, sau expert recomandat de parte, în cele două situații putând participa la expertiza judiciară doar cu acceptarea și nominalizarea din partea autorității care conduce acțiunea judiciară.
 •  Obiectul de cercetare al expertizei judiciare îl constituie lucrurile, substanţele, urmele, documentele, faptele, fenomenele, circumstanţele, corpul şi psihicul uman asupra cărora se solicită examinarea în scopul descoperirii adevărului. 
 • Expertiza judiciară nu soluţionează probleme privind legalitatea sau ilegalitatea faptelor persoanelor fizice şi juridice.
 • În cazul în care se impune necesitatea efectuării cercetărilor şi investigaţiilor la faţa locului sau la locul aflării obiectului ce urmează a fi examinat, ordonatorul expertizei sau solicitantul acesteia asigură expertului judiciar deplasarea spre obiectul cercetării şi înapoi, accesul liber la obiectul respectiv, precum şi condiţii optime pentru lucru.
 • Expertiza extrajudiciară se efectuează în temeiul cererii scrise a persoanelor fizice sau juridice privind solicitarea de efectuare a expertizei. Cererea urmează să conţină informaţii şi anexe necesare şi suficiente, care să permită efectuarea completă a cercetării, similar actului de dispunere a expertizei judiciare.
 • Expertiza extrajudiciară se efectuează în afara unui proces judiciar şi presupune efectuarea unor cercetări metodice, cu aplicarea cunoştinţelor speciale şi procedeelor tehnicoştiinţifice, pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanţe, obiecte materiale, corpul şi psihicul uman, fenomene şi procese.
 • După efectuarea expertizei extrajudiciare, cercetările şi concluziile se expun întrun raport de expertiză extrajudiciară, căruia i se aplică corespunzător aceleași prevederi stabilite ca și pentru raportul de expertiză judiciară şi care se prezintă persoanei care a solicitat efectuarea expertizei extrajudiciare.
 • Expertiza extrajudiciară poate servi drept material auxiliar în formularea unei plîngerii.
 • În cadrul unui proces judiciar, expertul poate fi „numit" (de autoritatea care conduce procesul judiciar), sau „recomandat de parte". În ambele situații, expertul trebuie să fie acceptat și nominalizat de autoritatea care conduce acțiunea judiciară. În ambele situații obiectivitatea și independența expertului este obligatorie. Expertul recomandat de parte este o garanție a îndeplinirii condițiilor de respectare a drepturilor părții care îl recomandă și un suport pentru aceasta pentru înțelegerea acțiunilor care se desfășoară în cadrul unei expertize judiciare. Expertul recomandat de parte nu poate susține necondiționat punctul de vedere al părții care îl recomandă. El trebuie să fie obiectiv și independent. 
 • În cazul litigiilor pe care dvs. le deschideți, sau sunt îndreptate împotriva dvs., care includ aspecte tehnice, recomandabil este să apelați la un expert tehnic judiciar. Formularea clară, profesională, argumentată tehnic a punctului dvs. de vedere este una din condițiile succesului acțiunii dvs..
 • Consultarea unui expert tehnic judiciar pentru corelarea noțiunilor de natură tehnică cu cele juridice vă poate clarifica propria opinie și șansele pe care le puteți avea în demersul juridic la care luați parte.

 


Contact:
Telefon: Telefon:0740.764.119
E-mail: vittasebastian@yahoo.com
vittasebastian@gmail.comInvestitorii imobiliari din Europa se orientează către orașele mari și active minim perturbate de criza sanitară
Potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021 realizat de PwC și Urban Land Institute, investitorii imobiliari europeni se orientează din ce în ce mai mult înspre orașele mari dar și înspre active afectate minim de criza sanitară și economic prin care trece întreaga lume de mai bine de un an, sectoare care pot asigura venituri stabile precum cel logistic, sau rezidențial.
Vanzarea si cumpararea terenurilor, modificate !
Vanzarea si cumpararea terenurilor, modificate din octombrie. Procedura noua, impozite suplimentare si sanctiuni ; pentru orice bucata de pamanat din extravilan (teren agricol) care se vinde trebuie ca aceasta intentie sa fie anuntata. Asta presupune realizarea unei cereri catre primaria de pe raza unitatii administrativ-teritoriale pe care se afla pamantul, iar administratia locala va afisa oferta de vanzare pentru a aduce acest lucru la cunostinta preemptorilor, adica celor care au, conform le
Evaluarea imobiliara-un atu in vanzarea unei locuinte
O estimare corectă a valorii locuinței, bazată pe raportul unui expert, îi oferă proprietarului posibilitatea să ceară un preț fundamentat. De asemenea, poate negocia mai aproape de realitate prețul unei chirii sau valoarea unei garanții imobiliare.
GHEORGHE MARINESCU:
\"Noul Cod Fiscal ar putea intra în vigoare în 2016\"
După patru ani de scădere,
chiriile pe piaţa de birouri din România ar putea să crească
Cel mai mare broker de credite:
Preţurile imobiliare au intrat în zona investiţională
Mega proiectul imobiliar de pe Tractorul Braşov prinde contur
Immochan, divizia imobiliară a grupului Auchan, a anunţat că se apropie de finalizarea primei etape de construcţie a proiectului Coresi din Braşov
Tranzacţiile cu spaţii de birouri sub 3.000 mp au dominat primul semestru din 2013
Numărul tranzacţiilor realizate pe piaţa de birouri din Capitală a crescut cu 22%, în primul semestru din acest an faţă de semestrul I din 2012
BILANŢ ÎN PIAŢA BIROURILOR
Tranzacţiile au scăzut cu 10% anul trecut
Paradox. Românii trăiesc în cele mai proaste locuinţe din Europa de Est dar plătesc cel mai mult pentru metrul pătrat
Peste 95% dintre români sunt proprietari dar mai bine de jumătate trăiesc în locuinţe supraaglomerate şi de proastă calitate , relevă o analiză a Băncii Naţionale a Austriei
Din 2012, firmele vor plati impozite mai mari
pentru-cladirile-pe-care-nu-le-au-reevaluat
Reevaluarea cladirilor poate aduce companiilor un impozit mai micl
Persoanelor juridice li se aplica o cota de impozitare stabilita prin hotararea Consiliului Local, ce poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,5% din valoarea de inventar pentru cladirile aflate in patrimoniu, pentru care persoanele juridice au efectuat cel putin o reevaluare in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta.
Copyright © 2008 expertevaluare.ro. Toate drepturile sunt rezervate. web design & web development: impact solution